Modernizacja brykieciarki

 Zlecenie w polegało na zabudowie nowego układu sterowania. Zakład stolarski zakupił brykieciarkę w celu brykietowania wiórów drewnianych do wykorzystania jako opał w okresie zimowym w piecu na paliwa stałe. Po krótkim okresie eksploatacji okazało się, że układ sterowania oparty na przekaźnikach i stycznikach był na tyle nie stabilny, że wymagał ciągłego nadzoru maszyny, co w małym zakładzie stolarskim nie wchodziło w rachubę. W rezultacie szafa została zabudowana na nowo na podbudowie modułu logicznego LOGO, do którego został napisany program zapewniający stabilną pracę bez obsługi. Szereg rozwiązań programowych spowodowało że maszyna w przypadku zatkania sama przeprowadza proces czyszczenia, a w sytuacji awaryjnej wyłącza pompę i sygnałem dźwiękowym informuje o powstaniu usterki. Program również sam reaguje na zmianę frakcji trocin tak aby zawsze uzyskać spójny brykiet.