Wykonanie siłowników według specyfikacji zleceniodawcy i remonty

Usługa polega na wykonaniu siłowników według specyfikacji użytkownika lub według dostarczonego wzoru.  W ramach takiego projektu zleceniodawca może zamówić siłowniki na podstawie swoich wymagań. Może zostać określony każdy parametr siłownika: siła dźwigania, skok, średnica sworzni mocujących, sposób samego mocowania, wielkości przyłączy, itp. Można także zlecić wykonanie kopi siłownika jeżeli potrzebujemy go jako cześć zapasową lub mamy tylko jeden z kilku potrzebnych do ukompletowania maszyny. W grę wchodzi również remont siłownika w trackie, którego zostanie on odbudowany do stanu fabrycznego. W trakcie takiej usługi zostaną dorobione wszystkie uszkodzone elementy i dobrane nowe uszczelnienia z n

aciskiem na ich zamienność.