Modernizacja prasy hydraulicznej 63T

Prasa używana była w firmie stolarskiej do prasowania drzewa w celu zmiany jego struktury. Celem zlecenia było przywrócenie oraz rozbudowa technologii prasowania. W zakres prac wchodziła wymiana bloku rozdzielaczy sterujących i zabudowa nowego sterowania na podbudowie modułu logicznego LOGO z instalacją panela operatorskiego do wprowadzania danych technologicznych. Blok sterujący został wymieniony ze względów ekonomicznych i poprawy dostępu do części zamiennych. Pierwotnie zainstalowane rozdzielacze były stosunkowo drogie i dostępne wyłącznie od jednego producenta. Wymiana pozwoliła na stosowanie elementów w standardzie CETOP co zwiększyło możliwości stosowania zamienników. W ramach prac dokonano również  uszczelnienia siłowników głównych i podnoszących prasy. Dokonano stabilizacji stempla przy pomocy zainstalowania dzielnika strumienia. Przyczyną było zużycie płaszczyzn prowadzących stempel, co powodowało koszenie stempla w trakcie opuszczania i podnoszenia.